Vara Împreună

Vara Împreună este cea mai mare activitate a Oratoriului care are loc în primele 4 săptămâni din vacanța de vară, cu o tradiție ce a început în 2001. De la an la an, numărul beneficiarilor a crescut considerabil. Astfel, dacă în anul 2001 proiectul Vara Împreună avea ca beneficiari în jur de 30 copii și 10 voluntari, în anul 2017, numărul beneficirilor cu prezență constantă a ajuns la 550 copii și 140 voluntari. Este semn că proiectul a răspuns anumitor exigențe din partea comunității și a avut un impact considerabil asupra comunității din municipiul Bacău.

Foarte important de menționat este faptul că mulți dintre copiii care au participat în anii trecuți la proiect, au devenit acum tinerii care continuă să vină în fiecare an și să se implice în calitate de voluntari animatori în activitățile cu copiii. 

Rezultatele pozitive obținute de-a lungul anilor în rândul beneficiarilor, necesitățile copiilor și tinerilor de a petrece vacanța de vară într-un mod educativ, dar și aspectele descrise deja ne motivează să continuăm acest proiect şi să îmbunătățim în fiecare an metodele și tehnicile de animație în lucrul cu beneficiarii.

Scopul proiectului

îl reprezintă sprijinirea copiilor și tinerilor din municipiul Bacău și implicit a comunității din care fac parte prin cunoașterea oportunităților pe care le au pentru petrecerea timpului liber într-un mod constructiv, dezvoltarea personală și valorificărea potențialului propriu.

Grupul ţintă

  • 150 tineri cu vârstele cuprinse între 15-24 ani, participanți la sesiunile de formare privind programul de educație non-formală „Școala de vară” implicați în activitățile de voluntariat;
  • 600 copii cu vârstele cuprinse între 6-14 ani participanți la programul de educație non-formală „Școala de vară”.

Obiectivele proiectului

  1. Promovarea ideii de voluntariat și a unei imagini corecte a activității propriu-zise de voluntariat în rândul tinerilor și la nivelul comunității locale;
  2. Creșterea numărului de voluntari, al tinerilor din municipiul Bacău la sesiunile de formare în vederea pregătirii și aprofundării activităților de voluntariat și la programul de educație non-formală Școala de vară;
  3. Dezvoltarea de cunoștințe și abilitarea tinerilor în domeniul metodelor educației non-formale, necesare dezvoltării personale și exercitării activității de voluntariat;
  4. Creșterea gradului de participare și implicare activă a copiilor și tinerilor la programul de educație non-formală „Școala de vară” și intensificarea interacțiunii acestora, aparținând diferitelor grupuri din comunitatea locală în spiritul integrării sociale, acceptării reciproce, cât și dezvoltării unei atitudini civice în comunitatea locală.